Εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους

• Μουσαμάς
• Αυτοκόλλητο βιτρίνας (κοπή / εκτύπωση)
• Αυτοκόλλητο πολυμερικό για εξωτερική χρήση (κοπή / εκτύπωση)
• Διάτρητο αυτοκόλλητο
• Αυτοκόλλητο αμμοβολή (κοπή / εκτύπωση)
• Χαρτί gloss